ANASAYFAÜRÜNLERGALERİAR-GEREFERANSLARKURUMSALİLETİŞİM
ENRU

AR-GE

AR-GE

Günümüzde, bir ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesinin kimya alanındaki konumu ile doğru orantılı olması Ar-ge alanında ciddi yatırımlar yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Pazar payını ve rekabet gücünü sürekli arttırmayı hedefleyen Akde; müşterilerinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyabileceği en yüksek kalitede ürün ve hizmetler üretebilmek için, araştırma ve geliştirme çalışmalarını kurumsal ilerlemesinin itici gücü olarak kabul etmiştir.

Akde kimya tecrübeli ve dinamik kadrosu ile Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren, ürün portföyüne daha nitelikli ürünler eklemek için çalışan, teknolojiyi kurgulayan, kullanan bir kuruluştur.

Ar-ge kapsamında temel politikalarımız;

  • Dünyadaki sektörel gelişmeleri ve müşteri beklentilerini sürekli olarak takip etmek
  • Rakiplerimizi ve dünyadaki en iyi uygulamaları karşılaştırarak süreç iyileştirme çalışmaları yapmak
  • Yeni ürün oluşturmada ve mevcut ürünün kalitesini ve özelliklerini geliştirmede pazar odaklı çalışarak, pazar payını ve müşteri memnuniyetini arttırmak
  • Kalitede sürekliliği sağlama amacıyla süreçleri geliştirmek veya yenilerini oluşturmak